Kronprinsessegaarden 1 København | Fællesområder

Fællesområder

Kronprinsessegården 1 ejer og råder over haven ud mod Adelgade i nr. 47, 49 og 51 samt den asfalterede parkeringsplads på bagsiden af ejendommen, hvor der er opstillet affaldscontainere og hvor der er parkeringspladser, der udlejes til private og erhvervsdrivende. Haven er indrettet med planter, bænke, udendørs spiseplads samt cykelparkering.


Indendørs har ejendommen også en række fælles faciliteter: cykelkælder, rum til barnevogne, vaske- og tørrekælder, hobbyværksted i kælder, opgange, elevator og nedfaldsskakter. Det er en del af ejendommens drift at sørge for vedligehold af disse områder og faciliteter, men det selvfølgelig afgørende, at alle behandler dem med respekt og omhu, således at disse altid kan leve op til deres formål og funktion på den bedst mulige måde.


Ophold og brug af fællesarealerne er reguleret af ejendommens vedtægter og husorden. Brug fællesarealerne på en måde så vi giver plads til og respekterer hinanden i det daglige. Vi har et fælles ansvar for at vi alle har det godt for os selv og med hinanden. Ejendommen har derfor en husorden med det formål at udstikke et sæt fælles retningslinjer for samværet i ejendommen til gavn for alle. Husordenen gælder alle og kan ikke fraviges.


Bestyrelsen opfordrer alle til at udvise imødekommenhed og respekt for hinanden således at vi alle kan være glade for og stolte over at bo i ejendommen.