Arkitekten

Kronprinsessegården er tegnet af arkitekt Gunnar Milthers (1901-1995). Uddannet på Kunstakademiet i København 1926-29; i murerlære 1927- 28.

Gunnar Milthers var i hele sin aktive karriere knyttet til boligbyggeriet og gjorde sig første gang selvstændigt bemærket med rækkehusbebyggelsen Hasselvænget i Vanløse, smukt grupperet omkring et fælles haveareal. Imidlertid er det de meget store opgaver for Arbejdernes Andels Boligforening, der for alvor har gjort ham kendt, først og fremmest Milestedet i Rødovre, hvor han dog ikke deltog i den overordnede plan. Milthers var en ivrig fortaler for højhustanken, med mange små boliger for familier uden børn, og gjorde en stor indsats for at udbrede den, idet han hævdede, at den nye byggeteknik åbnede for en billiggørelse og rationalisering af boligbyggeriet på tværs af snærende fagskel. Da kritikken af Rødovrehusene hurtigt rejste sig, var Milthers den eneste af de projekterende, der gik i brechen for bebyggelsen. Milthers boligbyggerier er velforsynede med fællesanlæg, og en af hans mærkesager var at gøre saunabadet til en folkesag. Som amatørhistoriker vandt han i sit otium stor anerkendelse for sin påvisning af, at Ole Worms tegning af guldhornene fra Gallehus til dels bygger på et falsum, og at de oprindeligt var blæseinstrumenter og ikke drikkehorn.

Kronprinsessegården 1:  Adelgade 47-53 og Sølvgade 13-17 er opført 1957.

Kronprinsessegården 2:  Kronprinsessegade 48-50 og Sølvgade 19-23 er opført 1961.