Affaldssortering

Kronprinsessegården 1

Beholdere til affaldssortering står i inddækningen i parkeringsgården. Sortér selv, affaldssække må ikke stilles ved siden af beholderne.

Batterier afleveres i  batteribeholderen

Bioaffald se madaffald. 

Byggeaffald skal på kommunens genbrugsstation, også et nedrevet køkken. Må ikke henstå natten over på ejendommen eller på fortovet.

Elektronik er ledninger, stikdåser, små computere, printere, mindre køkkenmaskiner, opladere, småt el-værktøj.

Farligt affald er maling, malingbøtter, blækpatroner, opløsningsmidler, kemikalier, elpærer, lysstofrør, spraydåser, emballage, som har indeholdt farligt affald og håndsprit. Lægges i bakken, som er skruet på lågen af skabet til farligt affald.

Genbrug. Benyt genbrugsbutikker eller kommunens genbrugsstationernes bytterum til ting, som er for gode til at blive smidt ud

Glas er alle typer glas, flasker og glasskår fra husholdningen. Der må gerne være låg på glassene. Andet glas er restaffald.

Madaffald er alt organisk fra madlavningen, både råt og tilberedt, f. eks. æggeskaller, kaffegrums, krydderurter (men ikke potten). Skal pakkes i grønne plasticposer. Ekstra poser hænger i kurven i affaldsinddækningen og er gratis. 

Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket.

Metal er metalemballage fra fødevarer, sølvpapir, foliebakker. Det er også værktøj, køkkengrej, bestik, gryder og pander

Nedfaldsskakten er til småt affald, som ikke kan sorteres til genbrug, f.eks. bleer, hygiejneaffald samt snasket papir, våde pizzabakker og vådt pap. Skal pakkes i vandtæt pose. Ikke til glas og ikke til skarpe genstande, såsom knive, flasker og andre skarpe ting. Ikke til aviser, reklameaviser mm.

Pap og papkasser: Papæsker skal klappes eller trampes sammen. Pizzabakker: skal være tørt og fri for madrester.

Papir: Aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, printerpapir, bøger. Kun tørt papir. Vådt papir er restaffald.

Plast: Plastemballage og kartoner fra mad og ting, herunder mælkekartoner. Desuden plastbestik, plastfolie m.m.

Potteplanter (muld, jord, planter og krukker) er restaffald. Det må ikke sorteres som bioaffald

Restaffald er det, som ikke kan sorteres i beholderne. Det skal i nedfaldsskakten eller storskraldcontaineren

Storskraldcontaineren er til ting, som er for store til nedfaldsskakten og for store til beholderne for genanvendeligt affald. Storskrald stilles ved siden af containeren. Viceværten fylder containeren. Derefter sorteres indholdet på kommunens genbrugsstation. Hårde hvidevarer skal beboerne selv bortskaffe.

16. december 2022

Ovenstående er en sammenfatning af Københavns Kommunes retningslinjer. Opdateres, når der kommer nye retningslinjer.